2558 จุดเริ่มต้นด้านความงาม

บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มก่อตั้งจดทะเบียนบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในด้านสุขภาพและความงาม (HEALTH & BEAUTY) โดยได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง (COSMETICS) ภายใต้ตราสินค้า“เวอร์ 88” โดยดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ (VISION) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามอันดับ 1 ในเอเชียเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน และมีพันธกิจ (MISSION)
1. สร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ สร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2561 – สู่การเติบโตด้านความงาม


บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท เพื่อขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางภายใต้ตราสินค้า “เวอร์88” ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ความงามของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ จึงทำให้ตัดสินใจพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design & Product Development) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม พร้อมกันนั้นยังเพิ่มศักยภาพช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทจากระบบตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพียงอย่างเดียว มาสู่การจัดจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดชั้นนำควบคู่กันไป เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับแบรนด์ไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

2563 – จุดเริ่มต้นด้านสุขภาพ


บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด ได้มองหาโอกาสใหม่ภายใต้วิกฤตโควิด 19 โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ภายใต้ตราสินค้า “เวอร์.88” ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาดด้านสุขภาพ (Healthy) และนำไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ภายใต้ตราสินค้า “ไลโอ” โดยมีคุณ “กรรชัย กำเนิดพลอย” เข้ามาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ธุรกิจ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดอย่างกว้างขวางมากขึ้น

2564 – สู่การเติบโตด้านสุขภาพ


บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด เดินหน้าสู่การเติบโตอย่างเต็มกำลัง โดยเน้นสื่อนอกบ้านเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผมภายใต้แบรนด์ “ไลโอ” พร้อมทั้งขยายช่องทางการขายแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในรูปแบบการจัดจำหน่ายผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย โมเดิร์นเทรดชั้นนำ ทีวีช็อปปิ้ง มาร์เก็ตเพลสชั้นนำ และยังมีการขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

2565 - มองไปข้างหน้าพร้อมก้าวสู่ปีที่ 8


บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานทั้งการตลาดและการขาย รวมถึงการผลิตซึ่งได้ลงทุนซื้อโรงงานสำหรับการผลิตสินค้าของตนเอง พร้อมทั้งยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมทะยานสู่ความท้าทายใหม่ ๆ จึงตัดสินใจต่อยอดขยายธุรกิจด้วยก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายใต้ตราสินค้า “โฮน” โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกความต้องการของผู้บริโภค ทำให้บริษัท88(ไทยแลนด์) จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 พร้อมที่จะเติบโตต่อไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

อันดับ 1 ในเอเชีย

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

Powered by Froala Editor

พันธกิจ

สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

มีความเชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดยคำนึงถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

E

EXCELLENT
การเป็นเลิศในด้าน
คุณภาพและบริการ

I

INNOVATION
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

G

GROWTH
พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

H

HONESTY
ซื่อสัตย์และโปร่งใส

T

TEAMWORK
ทำงานเป็นทีม

เครื่องหมายการค้า

รางวัล


ELLE BEAUTY STAR AWARD 2021

LYO HAIR TONIC
BEST STAR HAIR TONIC


ELLE BEAUTY STAR AWARD 2021

LYO SHAMPOO BEST
STAR ANTI HAIR FALL
SHAMPOO


THE BEST GLOBAL BUSINESS AWARD 2022

แบรนด์ LYO (ไลโอ)
สาขา ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี


THE BEST GLOBAL BUSINESS AWARD 2022

บริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด
สาขา ธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี

บริษัทในเครือ